Aktiviteter

En stor del af vores pædagogik er bygget op om en aktiv udfordrende hverdag, hvor den unge gennem en række sikre synlige succeser, får boostet sit selvværd, og genskabt et solidt fundament i trygge og sikre rammer.

Individuelle relationer

Vi samarbejder med lokale foreninger og den Kommunale Ungdomsskole, for derved at målrette aktiviteterne efter den unges behov og ønsker, samt for at åbne for individuelle relationer udenfor opholdsstedet.

Vi har ansat folkeskolelærer og undervisere, for at kunne bistå de unge med dels lektier og individuelt tilrettelagte uddannelsesforløb.

b1

Fredsø har følgende aktiviteter tilgængelige på opholdsstedet:

• Fodboldbane til 3 mandshold
• Motionsrum
• Kreativt værksted
• Mini biograf
• Metal/motorværksted
• Trampolin og bålsted i haven
• Musikstudie og multimedieværksted
• Udendørs multibane med mulighed for boldspil, basketball, hockey mm.
• Træværksted med adgang til drejebænk mv.

Udviklingsture

Derudover tager vi hvert år afsted på en række længere ture, bl.a. ski-tur i norden og kulturtur i Europa. Hver enkelt tur er bygget op omkring både kollektive og individuelle udviklingsmål.

Samarbejdet med familierne er vigtigt for Fredsø. Derfor afholder vi 3 årlige familie og aktivitetsdag, hvor de unges familier og pårørende inviteres til hygge og socialt samvær med husets unge og medarbejdere.