Bestyrelse

Bestyrelsen er sammensat af 5 personer uden daglig tilknytning til opholdsstedet, og med forskellige erhvervsmæssig erfaring, der som følge deraf kan belyse opholdsstedets virke fra forskellige vinkler. Bestyrelsen er derudover suppleret af medarbejderrepræsentant og forstander, begge dog uden stemmeret.

Bestyrelsesmedlem

Personlige kompetencer

Henrik Sondrup

Formand

Arbejder som Gade-medarbejder i Holstebro og er Afd.Leder af Klubtilbud i trekanten. Uddannet klubpædagog og konfliktmægler, coach og GARODA-vejl. Derudover bestyrelsesfmd ”hyttefadet” i Holstebro
Pernille Blomquist

Næst.fmd

-Arbejder som Specialkonsulent ved Viborg kommune, tidliger ungebehandler v. Rusmiddelcenter Silkeborg. Uddannet ift. dobbeltdiagnose, Kognitiv terapeut, diplom i socialt arbejde og diplom i misbrugsbehandling. Derudover bistandsværge til behandlingsdømte
Camilla H. Hansen

Sekretær

Arbejder som UU-vejleder v. Horsens kommune. Uddannet folkeskolelærer med erfaring fra specialskole m. dobbeltdiagnose. Linjefagslærer i; Dansk, religion, Idræt, Hjemkundskab samt engelsk.
Christian Madsen

Bestyrelsesmedl.

Arbejder som Økonomikonsulent Lemvig Kommune. Uddannet Cand. Merc/økonomistyring AU 2013
Per Dam

Bestyrelsesmedl.

Arbejder som Virksomheds- og proceskonsulent v. UC-Holstebro. Uddannet Coach og underviser i Ledelse,  Organisations-udvikling, Konflikthåndtering og –mægling, Lean, Kultur- og værdiprocesser, Teambuilding samt Trivsel og arbejdsmiljø
Anders Andreasen

Forstander

Uddannet Socialpædagog/prof.bach.pæd. Derudover Voksenunderviser VPG og ungdomsunderviser UPG. Uddannet ift. KRAP, Kognitiv terapi, vejledning og praktikvejledning mv. Bisidder/LO, T1-4/FIU. Tilknyttet beredskabet som instruktør i førstehjælp og brandbekæmpelse. opstillet som folketingskandidat for Soc. Dem. Herning Nord. Sidder som Skolebestyrelsesfmd/Vinderup Skole og Domsmand/byretten Holstebro. Derudover frivillig Fodboldtræner VIK
Erik Mikael Kristensen

Medarbejder-repræsentant

Arbejder som omsorgsmedarbejder. uddannet PAS-Konsulent og AU i kommunikation. Valgt som Arbejdsmiljørepræsentant okt. 2015 og Medarbejderrepræsentant mar. 2016