Målgruppe

Vores målgruppe er børn og unge fra 10 til 18 år, med mulighed for efterværn til og med det 23. år.

Målgruppen er børn og unge med adfærdsmæssige, sociale og undervisningsmæssige udfordringer, hvis årsager oftest bunder i omsorgsmæssigt underskud grundet dårlige sociale forhold, manglende ressourcer og utilstrækkelig stimulering.

Følelsesmæssige skader

Målgruppen omfatter således behandlingskrævende børn og unge, som kan ligge i grænselandet mellem pædagogik og psykiatri. Målgruppen omfatter børn og unge med svære følelsesmæssige skader, som kan resultere i både ind- og udadreagerende samt selvskadende adfærd.

Vi modtager børn med psykosociale problemer. Målgruppen omfatter børn med diagnoser og dobbeltdiagnoser som f.eks. kan være: ADHD / ADD, OCD, Depression, ASF, PTSD, Selvskadende, Ud-ad-reagerende, Ind-ad-reagerende

Derudover modtager vi omsorgssvigtede børn med lavt selvværd, misbrugs- og kriminalitetstruede unge, børn/unge der er blevet seksuelt krænket/misbrugt/udnyttet.

Udslusning

Vi tilbyder udslusning både lejlighed belæggende på opholdsstedet, samt i separate lejligheder. De sidstnævnte vil også kunne benyttes som egen bolig evt. i forbindelse med efterværn.

 

Hvordan er det, at bo på et opholdssted?

Vi har bedt de unge, om at sætte deres egne ord på, hvordan det er at bo på et opholdssted. Her fortæller de også om Fredsø, og hvad de syntes de får tilbudt ved at bo ved os.