Om Fredsø

Opholdsstedet Fredsø arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang omkring den enkelte unge. Målet er at give den unge den bedst mulige platform til at mestre eget liv.

Derfor møder vi den unge i øjenhøjde, og sætter den enkeltes behov i højsæde: Vi giver både pladsen, mulighederne og rammerne til, at den unge kan få albuerum i et forpligtende fællesskab.

Fredsø er et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge i alderen 10-18 år. Fredsø har åbent 365 dage om året – 24 timer i døgnet.

Forskellige behov

Vi tilbyder socialpædagogisk behandling til børn og unge med forskellige behov eller adfærdsmæssige problemer.

Derfor udarbejdes der altid nye psykologiske og pædagogiske udredninger ved anbringelsen, for at kunne møde den unge på det aktuelle niveau, og skabe de bedste muligheder for udvikling. Derudover tilbydes der regelmæssige samtaler med vores psykolog.

Da målet er hjælpe den unge til bedre at kunne tage hånd om sit eget liv, er der afholdes der kognitive samtaler med den unge. Den kognitive forståelse indeholder også rammen og løsningsredskaberne for de konflikter, der kan opstå i hverdagen.

De unges uddannelse bliver helt grundlæggende for deres muligheder i fremtiden. Derfor sker der en uddannelsesmæssig udredning i samarbejde mellem den unge, Den kommunale uddannelsesvejledning og vores egne vejledere. Målet er at støtte den unge bedst muligt i de positive tilvalg hver enkelt ung træffer.

Da det erfaringsmæssigt ofte er på de grundlæggende skolefærdigheder, de unge falder igennem i uddannelsessystemet, er der afsat ressourcer og faglige redskaber til at sikre den individuelle opbakning, hver enkelt ung har brug for.

Vores konkrete metode er bygget op omkring:

  • KRAP – kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende pædagogik: Metoden arbejder kort fortalt med de kognitive processer hos den unge med konkret anerkendelse af de ressourcer den unge har.
  • Den Kognitive samtalemodel: Metoden er målrettet til at bearbejde de tanker og følelser, der ligger bag den unges adfærdsmønstre.
    Narrativ coaching: Metoden rette fokus på de blinde vinkler i den unges egen fortælling og livshistorie • Styrkebaseret tilgang: På basis af PAS- og VIAscc-testen at rette fokus på de styrker den unge besidder. Metoden handler om at bringe den unge frem som en aktiv og attraktiv medspiller i hverdagen og eget liv.
  • Relationspædagogik: At de unge bevæges i den konkrete, ligeværdige og meningsfyldte møde med troværdige rollemodeller.
  • Små sikre synlige succeser: Metoden bruges målrettet til at hjælpe den unge til at opbygge en positiv selvforståelse af egen indflydelse på muligheder.
  • Struktureret hverdag, med klare, forståelige og forklarelige regler og retningslinjer, der kan tilpasse de konkrete udfordringer og behov, der gør sig gældende ved den enkelte unge.
  • Et sundheds- og helhedsorienteret fokus på en aktiv og deltagende hverdag med fokus på uddannelse, motion og kost, både på opholdsstedet og i det omgivende samfund.