Pædagogik

Fredsøs pædagogik er defineret udfra en evidens-baseret basis, med et fast fokus på tankerne bag den positive psykologi, kombineret med en resourceorienteret tilgang i en anerkendende praksis.

 

Teoretisk er denne tilgang bl.a. underbygget af:

 • Vygotsky’s teori om nærmest udviklingszon
 • Csikszentmihalyi’s teori om flow
 • Gardners teorier om de mange intelligenser
 • Antonovsky’s teorier om følelse af sammenhæng
 • Seligman’s teorier om den positive psykologi

Pædagogiske Teorier

Fra teori til praksis

For at fører teorierne ud i praksis, har vi valgt at arbejde overordnet under rammerne i KRAP – kognitiv, ressourceorienteret og anerkendende pædagogik:

Metoden arbejder kort fortalt med de kognitive processer hos den unge med konkret anerkendelse af de ressourcer den unge har.

Dette kombineres og understøttes af følgende metoder:

 • Den Kognitive samtalemodel: Metoden er målrettet til at bearbejde de tanker og følelser, der ligger bag den unges adfærdsmønstre.
 • Den narrative samtalemodel: metoden er beregnet på dels at give den unge en bedre selvforståelse i egne adfærdsmønstre sit på baggrund af egen opvækst og oplevelser.
 • Styrkebaseret tilgang: På basis at VIAscc-testen og PAS-analyse at rette fokus på de styrker den unge besidder. De 2 redskaber fokuserer på at finde potentialer og kompetencer. Redskabet er med til at bringe den unge frem som en aktiv og attraktiv medspiller i hverdagen og eget liv.
 • Relationspædagogik: At de unge bevæges i den konkrete, ligeværdige og meningsfyldte møde med troværdige rollemodeller.
  Struktureret hverdag, med klare, forståelige og forklarelige regler og retningslinjer, der kan tilpasse de konkrete udfordringer og behov, der gør sig gældende ved den enkelte unge.
 • Et sundheds- og helhedsorienteret fokus på en aktiv og deltagende hverdag med fokus på uddannelse, motion og kost, både på opholdsstedet og i det omgivende samfund.

Metoderne giver samlet en helhedsorienteret tilgang til de konkrete udfordringer den unge har, men retter samtidigt fokus på de ressourcer den unge allerede besidder. Dette betyder at de samlet giver mulighed for at møde den unge i øjenhøjde, og gennem små, sikre og synlige succeser, støtte og styrke den unges egen udvikling.

Målet er at give den unge de bedste redskaber til selv at møde kommende udfordringer kritisk og konstruktivt med fokus på realistiske mål og løsninger. Dette er efter vores overbevisning vigtige kompetencer, da den unges også fremadrettet, efter endt anbringelse, vil møde udfordringer og problemer, uden at skulle ty til de løsninger, der i første omgang udløste anbringelsen.