Takster

Takster døgnanbringelse:

Fredsøs takster er udarbejdet på baggrund af det godkendte budget ved Socialtilsyn Nord, og fastsættes for et år af gangen. Taksten er dækkende for alle ordinære udgifter ifm. anbringelsen, herunder også medicin, hjemrejse, kostpenge, psykologisk udredning, speciallæge og tandlæge, briller, transport til og fra uddannelse og fritidsaktiviteter mv.

2568,- pr. Døgn/77.925,- pr. Måned (2017)

Efterværn

Prisen på efterværnet er fastsat med udgangspunkt i den fastsatte sats for døgnanbringelsen, efter aftale med Socialtilsyn Nord. Målet er at sikre den nødvendige fleksibilitet, samt at betalingen falder konkret i takt med at den unge bliver fortsat mere selvhjulpen. Det forudsættes at den unge har egen indtægt, i form af SU, ungeydelse eller lærlingeløn.

Opholdsbetalingen ved efterværn dækker således heller ikke udgifter til medicin, speciallæger, tandlæger, briller, psykologisk behandling samt faglige kontingenter.

Trin 1: Efterværn på egne værelser/lejlighed på Opholdsstedet. Taksten er beregnet med egenbetaling af husleje, kost og transport. Taksten afspejler derudover hovedsageligt de samme opgaver og dækning som ved den ordinære døgntakst, dog 85% af ordinære døgntakst.

2.182,80 pr. Døgn/66.236,25 pr. Måned (2017)

Trin 2: Opstart af efterværn i egen lejlighed. Taksten er beregnet med egenbetaling af husleje, kost transport ol.. Taksten er beregnet med en tæt opfølgning med daglige besøg, hjælp og guidning i egen bolig, samt deltagelse i de tilbud og aktiviteter der tilbydes i døgndelen. Taksten er fastsat til 65% af ordinære døgntakst.

1669,20 pr. Døgn/50.651,25 pr. Måned (2017)

Trin 3: Ordinært efterværn i egen lejlighed. Taksten er beregnet med egenbetaling af husleje, kost og transport. Taksten er beregnet med en mindre opfølgning med 2-3 ugentlige besøg, hjælp og guidning i egen bolig, men fortsat med et døgnberedskab tilgængeligt. Den unge tilbydes fortsat deltagelse i de tilbud og aktiviteter, der tilbydes i døgndelen. Taksten er fastsat til 45% af ordinære døgntakst.

1.155,60 pr. Døgn/35.066,25 pr. Måned (2017)

Trin 4: Nedsat efterværn i egen lejlighed. Taksten er beregnet med egenbetaling af husleje, kost og transport. Taksten er beregnet med døgnberedskabet tilgængeligt, og med en individuel kontaktperson, der følger op på aftaler mv., herunder følger den unges deltagelse i uddannelse mv. Den unge tilbydes fortsat deltagelse i de større tilbud og aktiviteter der tilbydes i døgndelen, men med egenbetaling. Taksten er fastsat til 25% af ordinære døgntakst

642,- pr. Døgn/19.481,25 pr. Måned (2017)